Zemlja i ljudi

Naziv projekta: ZEMLJA I LJUDI

Poziv: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj – ACF HR ‐ Poziv 5 za prijavu srednjih projekata, 2021.

Nositelj projekta: Udruga DOBRO DOBRIM

Partner: udruga BLANK Zagreb

Trajanje projekta: 01.08.2022.- 31.07.2023. (12 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 29.109,00 EUR osigurano je kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kontakt osoba za projekt: Emina Kovač, voditeljica projekta – dobrodobrim.projekti@gmail.com tel.091 79 88 888

Od potresa 29.12.2020. Udruga pomaže stanovništvu Banije/Banovine u osiguranju materijalnih uvjeta za o(p)stanak u tom području. Većina stanovništva bavi se poljoprivredom, a sada je u riziku od siromaštva. Podaci Državnog zavoda za statistiku kažu: „Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 2019. bila je 18,3%; osoba u riziku od siromaštva 23,2 %; osoba u teškoj materijalnoj deprivaciji 7,3 %„ a niti u 2020. godini se nisu bitno promijenili. Potres u SMŽ je dodatno pridonio visokom postotku osoba u riziku od siromaštva.

Dublji problem je što se u javnom prostoru sustavno zapostavljaju teme: prehrambeni suverenitet, socijalna pravda i ljudska sigurnost. „Ljudska sigurnost je vrlo opsežan pojam koji se sastoji od dvije kategorije – „sloboda od oskudice“ i „sloboda od straha“. Prvi pojam predstavlja širu definiciju i uključuje prijetnje poput gladi, zaraze, represije, i zaštita od iznenadne nepogode. “ – (Devon, A. (2014). Koncept ljudske sigurnosti u političkim i akademskim krugovima. Tehnički glasnik, 8 (3), 309-313.)

Kroz provedbu projektnih aktivnosti u fokus lokalne i šire javnosti stavljaju se teme prehrambenog suvereniteta i ljudske sigurnosti, kao uvjeta za slobodu od oskudice i straha.

Predavanja, info i edukativne radionice provoditi će se u Sisačko-moslavačkoj županiji, u općinama Glina i Petrinja. Prethodit će im istraživanje potreba i interesa kroz terensku anketu ili fokus grupe. Cilj je osnaživanje ljudi za ostanak na svome gospodarstvu, za bolju suradnju u lokalnoj zajednici, i mobilizacija za sudjelovanje u zagovaranju javnih politika vezanih za poljoprivredu i ruralni razvoj.

U proljeće 2023. godine na području SMŽ snimat će se kratki film u partnerstvu s udrugom BLANK.Prikazat će se na četiri okrugla stola sa ciljem otvaranja teme – podizanje svijesti javnosti o pravu na slobodu od oskudice i straha. Jedan od ciljeva projekta je poticanje zagovaračke aktivnosti stanovništva lokalne zajednice kao i umrežavanje OCD-a iz ruralnih krajeva, u svrhu poticanja pozitivne promjene. Kroz edukacije, umrežavanje i diseminaciju projekta ZEMLJA I LJUDI, unaprijedit će se kapaciteti udruge za zagovaranje, javno komuniciranje i direktan rad s lokalnom zajednicom.

Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost udruge DOBRO DOBRIM i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

ZEMLJA I LJUDI

Predstavljanje našeg projekta za Baniju/Banovinu.

ZEMLJA I LJUDI: Anketni upitnik

OVDJE KLIKNITE ZA ANKETU

Od polovine rujna, na Baniji/Banovini, udruga DOBRO DOBRIM provodi ispitivanja stavova stanovništva na dvije teme. Prva je o interesima i potrebama vezanim za nastavak ili unaprijeđenje poljoprivredne/gospodarske djelatnosti. Druga tema odnosi se na mogućnosti utjecaja na javne politike u razmatranju slobode od siromaštva (oskudice), kao jednog od ljudskih prava i temeljnih pojmova ljudske sigurnosti. Ispitivanje provodimo jer nam je važno saznati vaše mišljenje i interese o navedenim temama. Rezultati će poslužiti za pripremu programa niza predavanja, edukacija i drugih događanja, kroz projekt ZEMLJA I LJUDI, a na osnovu iskazanih stvarnih potreba stanovništva. Također, pomoći će u pisanju scenarija za kratki film koji ćemo u proljeće snimati na Baniji/Banovini s partnerom, udrugom BLANK iz Zagreba. Projekt ZEMLJA I LJUDI je podržan sa 29.109 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.