Nova runda: Brewers against war

Akcija hrvatskih pivara za pomoć Ukrajini.

Craft pivovara Nova runda pokrenula je akciju #brewersagainstwar. S prodajom posebne edicije Hoppy Aid pive prikupljeno je 25.000 kuna što je doniranoj našoj udruzi za humanitarnu pomoć za Ukrajinu